Ógörög nyelvi program:

Elsősorban beszéd és hallás utáni tanulás Christophe Rico tananyaga segítségével.

A beszédközpontú tanulás folytatása mellett elkezdjük olvasni az Athenaze című tankönyv kezdő kötetét, pontosabban annak angol ill. olasz kiadásának ötvözetét. (A tankönyv használatához sem az angol, sem az  olasz nyelv ismerete nem szükséges.) Az általam összeállított olvasókönyv első fejezetét megtekintheti itt.

A beszédközpontú tanulást jórészt magunk mögött hagyva megkezdjük az Athenaze második kötetének olvasását. Ennek befejeztével a tanuló eljutott az ógörög nyelv középfokú ismeretére.

Az Athenaze második kötetének befejezése után már eredeti szövegeket olvasunk. Három különböző irányba mehetünk tovább:

α) Elkezdjük olvasni az Íliászt, és elmélyedünk a homéroszi dialektusban.

β) Elkezdünk klasszikus görög prózaírókat olvasni segédanyagokkal, és elmélyedünk az attikai dialektusban (Xenophón, Platón, stb.).

γ) Elkezdünk hellenisztikus-császárkori szövegeket olvasni, és elmélyedünk a koiné dialektusban (Septuaginta, Újszövetség, stb.).

További információért kérem hívjon vagy írjon emailt.